podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA:

Na desce od: 19.09.2017 do 19.10.2017

19.9.2017  Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v okrese Třebíč.


design

 
Na desce od: 19.09.2017 do 30.09.2017

19.9.2017  Jízdní řád - výluka

Platný od 11.9.2017.


design

 
Na desce od: 19.09.2017 do 31.12.2017

19.9.2017  Veřejná vyhláška

Vlastníci lesa-Návrh opatření obecné povahy.


design

 
Na desce od: 10.09.2017 do 27.09.2017

10.9.2017  Svolání jednání zastupitelstva obce Slavičky.

Svolání jednání zastupitelstva obce Slavičky.Začátek jednání dne 27.9.2017 v 18.00 hodin na obecním úřadě ve Slavičkách.


design

 
Na desce od: 01.09.2017 do 22.10.2017

31.8.2017  Informace

O počtu a sídle volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017.


design

 
Na desce od: 31.08.2017 do 21.09.2017

31.8.2017  Pozvánka

na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017, které se bude konat dne 20.06.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


design

 
Na desce od: 31.08.2017 do 01.10.2017

31.8.2017  Jízdní řád - výluka

Pozor změna platná od 3.9.2017


design

 
Na desce od: 29.08.2017 do 01.10.2017

29.8.2017  Jízdní řád - výluka

Aktualizovaný autobusový jízdní řád platící v době výluky.


design

 
Na desce od: 21.08.2017 do 21.09.2017

20.8.2017  Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.

Kross,s. r. o.


design

 
Na desce od: 14.08.2017 do 30.09.2017

14.8.2017  Výlukový jízdní řád zjednodušený-odjezdy ze Slaviček.

Výlukový jízdní řád platný od 15.8.-30.9.2017, vypracovaný Lukášem Serádem.


design

 
Na desce od: 14.08.2017 do 30.09.2017

14.8.2017  Výlukový jízdní řád

Výlukový jízdní řád platný od 15.8.-30.9.2017.


design

 
Na desce od: 10.08.2017 do 04.10.2017

10.8.2017  Oznámení

O dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Slavičky katastrální území Slavičky a jeho vyložení veřejnosti k nahlédnutí.


design

 
Na desce od: 10.08.2017 do 04.10.2017

10.8.2017  Oznámení

O dokončení obnovy katastrálního operátu v obci Slavičky katastrální území Pozďátky a jeho vyložení veřejnosti k nahlédnutí.


design

 
Na desce od: 09.08.2017 do 01.10.2017

09.8.2017  Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.


design

 
Na desce od: 04.08.2017 do 01.10.2017

04.8.2017  Oznámení

Uzavření silnice II.tř. č. 351 v úseku Třebíč-Valeč.


design

 
Na desce od: 25.07.2017 do 25.12.2017

25.7.2017  Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.


design

 
Na desce od: 14.07.2017 do 14.10.2017

14.7.2017  Upozornění a výzva

Zákaz odběru povrchové vody.


design

 
Na desce od: 09.07.2017 do 31.03.2018

09.7.2017  Rozpočtové opatření č.5/2017.

Rozpočtové opatření č.5/2017.


design

 
Na desce od: 22.06.2017 do 22.09.2017

22.6.2017  Oznámení

Zahájení řízení o povolení uzavírky.


design

 
Na desce od: 08.06.2017 do 01.04.2018

08.6.2017  Rozpočtové opatření č.4/2017.

Rozpočtové opatření č.4/2017.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Oznámení

Oznámení o schváleném závěrečném účtu obce Slavičky za rok 2016.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Příloha

Příloha.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.

Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-2.část.

Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-2.část.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-1.část.

Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-1.část.


design

 
Na desce od: 01.06.2017 do 01.10.2017

01.6.2017  Výzva

Výzva vlastníkům lesa.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 31.03.2018

09.5.2017  Rozpočtové opatření č.3/2017.

Rozpočtové opatření č.3/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Oznámení

O schválení rozpočtových opatření.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Oznámení.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.2/2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.1/2017.

Rozpočtové opatření č.1/2017.


design

 
Na desce od: 21.03.2017 do 22.03.2027

21.3.2017  Oznámení

Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 16.03.2017 do 16.03.2018

16.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Vicenice u Náměště nad Oslavou-Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita- Na Dálkách.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtu obce Slavičky na rok 2017.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtového výhledu obce Slavičky na rok 2017-2020.


design

 
Na desce od: 09.03.2017 do 09.03.2018

09.3.2017  Vodovody a kanalizace

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 07.03.2017 do 07.10.2017

07.3.2017  Informace pro motoristy-vlastníky vozidel.

Dočasné vyřazení-Depozit.


design

 
Na desce od: 02.03.2017 do 31.03.2018

02.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Prodloužení vodovodu v obci Štěpánovice.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice.

Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice o poskytnutí dotace.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh rozpočtu na rok 2017+ zpráva o výsledku hospodaření.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh závěrečného účtu za rok 2016+návrh střednědobého výhledu rozpočtu.


design

 
Na desce od: 16.02.2017 do 16.02.2018

16.2.2017  Rozpočtový výhled na roky 2017-2020

Rozpočtový výhled na roky 2017-2020.


design

 
Na desce od: 15.12.2016 do 31.12.2017

15.12.2016  Smlouva o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi VAK a městysem Stařeč na rekonstrukci kanalizace v lokalitě Niva.


design

 
Na desce od: 27.10.2016 do 27.11.2019

27.10.2016  Smlouva

Smlouva o poskytnuti dotace - Mohelno.


design