podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA:

Na desce od: 26.05.2017 do 15.06.2017

26.5.2017  Závěrečný účet + Zpráva o přezkoumání MR Rokytná

Závěrečný účet + Zpráva o přezkoumání MR Rokytná.


design

 
Na desce od: 26.05.2017 do 15.06.2017

26.5.2017  Pozvánka+plnění rozpočtu

Pozvánka na 7.VH MR Rokytná +plnění rozpočtu DSO.


design

 
Na desce od: 18.05.2017 do 21.06.2017

18.5.2017  Veřejná vyhláška

Oznámení o vyložení soupisu nároků v rámci pozemkových úprav v k.ú. Pozďátky.


design

 
Na desce od: 12.05.2017 do 30.05.2017

12.5.2017  Svolání jednání zastupitelstva obce Slavičky.

Jednání proběhne dne 30.5.2017 od 18.00 hod.na obecním úřadě.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 31.03.2018

09.5.2017  Rozpočtové opatření č.3/2017.

Rozpočtové opatření č.3/2017.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření+ příloha.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření+ příloha.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.

Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Oznámení

O návrhu závěrečného účtu obce Slavičky za rok 2016.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Návrh závěrečného účtu za rok 2016.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Návrh závěrečného účtu za rok 2016-1.část.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016-1.část.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 30.05.2017

09.5.2017  Návrh závěrečného účtu za rok 2016-2.část.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016-2.část.


design

 
Na desce od: 03.05.2017 do 05.06.2017

03.5.2017  Porovnání

Všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Oznámení

O schválení rozpočtových opatření.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.2/2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.1/2017.

Rozpočtové opatření č.1/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Oznámení.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.05.2017

24.4.2017  Informace k dani z nemovitostí

Daň z nemovitostí na rok 2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.05.2017

24.4.2017  Veřejná vyhláška

Daň z nemovitostí na rok 2017.


design

 
Na desce od: 05.04.2017 do 05.06.2017

05.4.2017  Zápis do MŠ

Zápis do MŠ v Kožichovicích proběhne v úterý 9.5.2017 v čase od 10-12 hodin a ve středu 10.5.2017 v čase od 15.00-16.30 hodin.


design

 
Na desce od: 21.03.2017 do 22.03.2027

21.3.2017  Oznámení

Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 16.03.2017 do 16.03.2018

16.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Vicenice u Náměště nad Oslavou-Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita- Na Dálkách.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtu obce Slavičky na rok 2017.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtového výhledu obce Slavičky na rok 2017-2020.


design

 
Na desce od: 09.03.2017 do 09.03.2018

09.3.2017  Vodovody a kanalizace

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 07.03.2017 do 07.10.2017

07.3.2017  Informace pro motoristy-vlastníky vozidel.

Dočasné vyřazení-Depozit.


design

 
Na desce od: 02.03.2017 do 31.03.2018

02.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Prodloužení vodovodu v obci Štěpánovice.


design

 
Na desce od: 28.02.2017 do 28.08.2017

28.2.2017  Oznámení

Modernizace vedení VVN 110kV.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice.

Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice o poskytnutí dotace.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh rozpočtu na rok 2017+ zpráva o výsledku hospodaření.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh závěrečného účtu za rok 2016+návrh střednědobého výhledu rozpočtu.


design

 
Na desce od: 16.02.2017 do 16.02.2018

16.2.2017  Rozpočtový výhled na roky 2017-2020

Rozpočtový výhled na roky 2017-2020.


design

 
Na desce od: 14.02.2017 do 14.06.2017

14.2.2017  Tisková zpráva

Přiznání k dani z příjmu za rok 2016.


design

 
Na desce od: 06.01.2017 do 06.06.2017

06.1.2017  Informace k dani z nemovitostí

Informace k dani z nemovitostí.


design

 
Na desce od: 15.12.2016 do 31.12.2017

15.12.2016  Smlouva o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi VAK a městysem Stařeč na rekonstrukci kanalizace v lokalitě Niva.


design

 
Na desce od: 27.10.2016 do 27.11.2019

27.10.2016  Smlouva

Smlouva o poskytnuti dotace - Mohelno.


design