podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA:

Na desce od: 25.07.2017 do 25.12.2017

25.7.2017  Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.


design

 
Na desce od: 20.07.2017 do 20.08.2017

20.7.2017  Záměr prodeje pozemku.

Obec Slavičky zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Slavičky.


design

 
Na desce od: 20.07.2017 do 20.08.2017

20.7.2017  Záměr prodeje pozemku.

Obec Slavičky zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Pozďátky.


design

 
Na desce od: 14.07.2017 do 14.10.2017

14.7.2017  Upozornění a výzva

Zákaz odběru povrchové vody.


design

 
Na desce od: 09.07.2017 do 31.03.2018

09.7.2017  Rozpočtové opatření č.5/2017.

Rozpočtové opatření č.5/2017.


design

 
Na desce od: 26.06.2017 do 26.08.2017

26.6.2017  Usnesení

Dražební vyhláška.


design

 
Na desce od: 26.06.2017 do 01.09.2017

26.6.2017  Rozhodnutí

Povolení objížďky.


design

 
Na desce od: 22.06.2017 do 22.09.2017

22.6.2017  Oznámení

Zahájení řízení o povolení uzavírky.


design

 
Na desce od: 08.06.2017 do 01.04.2018

08.6.2017  Rozpočtové opatření č.4/2017.

Rozpočtové opatření č.4/2017.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-1.část.

Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-1.část.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-2.část.

Schválený závěrečný účet obce Slavičky za rok 2016-2.část.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.

Výkaz zisku a ztráty+rozvaha.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-2016.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Příloha

Příloha.


design

 
Na desce od: 02.06.2017 do 01.07.2018

02.6.2017  Oznámení

Oznámení o schváleném závěrečném účtu obce Slavičky za rok 2016.


design

 
Na desce od: 01.06.2017 do 01.10.2017

01.6.2017  Výzva

Výzva vlastníkům lesa.


design

 
Na desce od: 09.05.2017 do 31.03.2018

09.5.2017  Rozpočtové opatření č.3/2017.

Rozpočtové opatření č.3/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Oznámení

O schválení rozpočtových opatření.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.2/2017.

Rozpočtové opatření č.2/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Rozpočtové opatření č.1/2017.

Rozpočtové opatření č.1/2017.


design

 
Na desce od: 24.04.2017 do 31.03.2018

24.4.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Oznámení.


design

 
Na desce od: 21.03.2017 do 22.03.2027

21.3.2017  Oznámení

Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 16.03.2017 do 16.03.2018

16.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Vicenice u Náměště nad Oslavou-Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita- Na Dálkách.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtového výhledu obce Slavičky na rok 2017-2020.


design

 
Na desce od: 15.03.2017 do 31.03.2018

15.3.2017  Oznámení

O schválení rozpočtu obce Slavičky na rok 2017.


design

 
Na desce od: 09.03.2017 do 09.03.2018

09.3.2017  Vodovody a kanalizace

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


design

 
Na desce od: 07.03.2017 do 07.10.2017

07.3.2017  Informace pro motoristy-vlastníky vozidel.

Dočasné vyřazení-Depozit.


design

 
Na desce od: 02.03.2017 do 31.03.2018

02.3.2017  Smlouva o poskytnutí dotace.

Prodloužení vodovodu v obci Štěpánovice.


design

 
Na desce od: 28.02.2017 do 28.08.2017

28.2.2017  Oznámení

Modernizace vedení VVN 110kV.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.

Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků.


design

 
Na desce od: 23.02.2017 do 23.02.2018

23.2.2017  Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice.

Smlouva mezi VaK a obcí Lhánice o poskytnutí dotace.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh rozpočtu na rok 2017+ zpráva o výsledku hospodaření.


design

 
Na desce od: 21.02.2017 do 21.02.2018

21.2.2017  Svazek obcí pro komunální služby

Návrh závěrečného účtu za rok 2016+návrh střednědobého výhledu rozpočtu.


design

 
Na desce od: 16.02.2017 do 16.02.2018

16.2.2017  Rozpočtový výhled na roky 2017-2020

Rozpočtový výhled na roky 2017-2020.


design

 
Na desce od: 15.12.2016 do 31.12.2017

15.12.2016  Smlouva o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi VAK a městysem Stařeč na rekonstrukci kanalizace v lokalitě Niva.


design

 
Na desce od: 27.10.2016 do 27.11.2019

27.10.2016  Smlouva

Smlouva o poskytnuti dotace - Mohelno.


design