podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Životní prostředí

Miniročenka o životním prostředí v obci Slavičky

Zveřejňujeme miniročenku o životním prostředí v obci Slavičky, která je v příloze pro stažení 

Za její sestavení děkujeme ing. Milanu Havlovi z občanského sdružení Arnika.

Můžete využít manuál k hledáni informací o životnim prostredi: http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=1929273 

Byl zprovozněn Integrovaný registr znečišťování http://www.irz.cz http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml

O případu skládky v Pozďátkách naleznete informace na: http://ickm.arnika.org  

 


 
Měření na skládce nebezpečných odpadů Pozďátky

Koncentrace vybraných iontů ve vzorcích podzemních a povrchových vod.


Zdroj: Česká geologická služba

obrazek328obrazek328