podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Územní plán obce

Projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Slavičky

Dokumentace návrhu zadání se bude projednávat od 2.8. - 31.8.2011.

Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání ,může každý uplatnit své připomínky, a to písemně na adresu MěÚ. Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. Domentace je v příloze.

 
Územní plán obce Slavičky včetně místních částí Okrašovice a Pozďátky

Územní plán obce Slavičky včetně integrovaných částí je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

  • zabezpečit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva ve všech 3 částech obce
  • navrhnout plochy pro novou bytovou výstavbu
  • zachovat tradiční urbanistickou strukturu všech částí obce
  • zajistit rehabilitaci a rozvíjení přírodních hodnot krajiny
  • prověřit možnosti umístění ploch pro výrobní činnosti
  • stanovit zásady řešení dopravy v obci
  • stanovit zásady řešení technické infrastruktury
  • zachovat a zkvalitnit životní prostředí celého území obce
  • stanovit regulační zásady výstavby

 

 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
regulativy územního rozvoje
438 kB
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
textová a tabulková část
2.2 MB

 

 
Výkresy územního plánu

VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE - CELKOVÝ 3 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE SLAVIČKY 1.6 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE OKRAŠOVICE 1.7 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE POZĎÁTKY 1.6 MB