podzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kBpodzim_1.jpg, 91 kB
Menu
ZMĚNA VZHLEDU

Fond Vysočiny
Tento projekt se uskutečnil
s finanční podporou Fondu Vysočiny

Správní úřady s působností pro obec Slavičky

Správní úřady s působností pro obec Slavičky

Všechny odkazy na této stránce směřují na portál veřejné správy - http://portal.gov.cz
 

Celní úřad Jihlava

 


Česká obchodní inspekce - Inspektorát Jihočeský a Vysočina (se sídlem v Táboře)

 

 


Český statistický úřad - Krajská reprezentace Jihlava

 

 


Finanční úřad v Třebíči

 

 


Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

 

 


Institut technické inspekce - pobočka Brno

 

 


http://www.energeticketrebicsko.cz/

 

 


Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - Katastrální pracoviště Třebíč

 

 


Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě

 

 


Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - územní pracoviště Třebíč

 

 


Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - Inspektorát Třebíč

 

 


Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - Ústřední pracoviště

 

 


Krajské vojenské velitelství Jihlava

 

 


Krajský úřad - Kraj Vysočina

 

 


Moravský zemský archiv v Brně

 

 


Městský úřad Třebíč - Matrika

 

 


Městský úřad Třebíč - Obecní živnostenský úřad

 

 


Městský úřad Třebíč - Odbor dopravně-správních agend

 

 


Městský úřad Třebíč - Odbor školství

 

 


Městský úřad Třebíč - Stavební úřad

 

 


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

 

 


Obvodní báňský úřad v Brně

 

 


Okresní soud v Třebíči

 

 


Okresní státní zastupitelství Třebíč

 

 


OSSZ Třebíč

 

 


Státní rostlinolékařská správa - odbor jižní Morava

 

 


Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Táboře

 

 


ÚZIS - krajský odbor kraj Vysočina

 

 


Úřad práce v Třebíči

 

 


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Třebíč

 

 


Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

 

 


Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Třebíč (PÚ)

 

 


Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Třebíč (ZA)

 

 


Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně